Kom tæt på dine kunders kunder

Stor som lille håndterer du centrale landsdækkende funktioner i et sekretariat og værktøjer, der lokalt giver lettelser i dagligdagen. Fra en enkel hjemmeside til et komplekst Intranet.

Alle får adgang til data og værktøjer, der ellers ikke er ressourcer til. Og brugerne opnår let arkivering, videndeling o.m.a., som det ellers ikke er muligt at opnå.

Produktivitet 

Kundecases

 Artikler

Poll

 

 

Eksempler på værktøjer :

 • Bruger-medlemsdatabase
 • Bruger-medlemsoprettelse
 • Login
 • Grupper
 • Foreninger
 • Administrationsrettigheder
 • Visningsrettigheder
 • Sider, design og temaer
 • Filer og mapper
 • Vælg og vis i liste
 • Dokumentsamlinger
 • Debat
 • Aktiviteter og booking
 • Poll og spørgeskemaer
 • Artikler
 • Nyhedsbreve
 • Gruppe- og temabreve
 • Annoncering
 • Shop
 • Økonomisystem
 • Statistik
 • Min profil
 • Min bolig
 • Pladsvisning
 • Kontingentberegning
 • Kontingentopkrævning

 

 


 

 

 

 
 

 

 
Popup loading content
LOADING...
LOADING...